Firma neće raditi od 11.10.2018 do 22.10.2018. kada je i prvi radni dan